Ochrana osobních údajů

Veškerá data získaná od zákazníků jsou považována za jejich osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 Internetový obchod http://minimo24.eu  (Polak Miroslav, Křižíkova 1377 / 738 01 Frýdek-Místek ) prohlašuje, že data shromážděná na základě objednávek neprodá ani jiným způsobem neposkytne třetí straně.
Dále nepoužije tyto data k dalším komerčním účelům bez souhlasu vlastníka těchto dat a také se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka bez udání důvodů, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.